Tercan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Depositphotos_29804961_s-2015Tercan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Alanya kuruluşudur.

2013 yılında kurulan şirketimiz T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, bakanlığa bağlı bir kurum olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmeliklere göre kurulmuş ‘ Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’dir.

Kurumumuz başka hiçbir sektörde faaliyet göstermeyip, İş Sağlığı ve Güvenliği dalında uzmanlaşmayı,memnuniyet ve güvenlikten ödün vermemeyi kendine çalışanlarımız ile misyon edinmiştir.

Hizmet verilen işyerlerinin çalışmasını kolaylaştırmayı,daha verimli hale gelmesi için işveren ve işçiyle birlikte hareket etmeyi , yasal sınırlar çerçevesinde işveren ve çalışan memnuniyeti odaklı hizmet ederek İş Sağlığı ve Güvenliği farkındalık düzeyini arttırmak birincil amacımızdır.

Haber ve Duyurular

Çalışma Süreleri Hakkında Duyuru

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12nci maddesinde belirtilen


haberler