Diğer Sağlık Personeli

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerleri ‘Diğer Sağlık Personeli’ bulundurmak zorunadır.

Tehlike sınıflarına göre ‘Diğer Sağlık Personeli’ İşyeri Hemşiresi’ bulundurma zorunluluğu ;

  • 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri için tehlike sınıfına bakılmaksızın 01.01.2013 tarihinden itibaren
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftan yer alan işyerleri çalışan sayısına bakılmaksızın 01.01.2014 tarihinden itibaren
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri çalışan sayısına bakılmaksızın 01.07.2016 tarihinden itibaren

‘İşyeri Hemşiresi’ bulundurmak zorundadır.

Tehlike sınıfınızı öğrenmek için tıklayınız

* Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerinde ‘Diğer Sağlık Personeli İşyeri görevlendirilmesine gerek yoktur.

Diğer Sağlık Personelinin çalışma süreleri , tehlike sınıfı ve işçi sayısına göre değişmekte olup , bu süreler 20.07.2013 tarihli 28713 sayı numaraları Resmi Gazete’de yayınlanan ‘İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev,Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te tanımlanmıştır.

Buna göre ;

  • Az Tehlikeli işyerinde her işçi için ayda 6 dakika
  • Tehlike işyerinde her işçi için ayda 9 dakika
  • Çok Tehlikeli işyerinde her işçi için ayda 12 dakika çalışma süresi belirlenmiştir.

İlgili yönetmeliği ulaşmak için tıklayınız