İş Sağlığı

işyeri hekimiTercan OSGB İş Sağlığı kapsamında aşağıda ki hizmetleri sunmaktadır.

 • İşyeri Hekimi Görevlendirme ( Tam Süreli & Kısmi Süreli )
 • İşyeri Hemşiresi & Diğer Sağlık Personeli Görevlendirme ( Tam Süreli & Kısmi Süreli )
 • Çalışanların Sağlık ve Ortam Gözetimi & Aşı Takibi & Sağlık Hizmetleri
 • İşe Giriş Muayenesi & İşe Giriş Raporu
 • Periyodik Muayeneler
 • Çalışanların Tıbbi Tetkiklerinin Takibi & Kayıtlarının Dökümantasyonu
 • İlkyardım Organizasyon Çalışmaları
 • Eğitim Çalışmaları
 • Risk Değerlendirme Sürecine Katılım
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Katılım
 • İş Hijyeni ve Kişisel Koruyucu Konulu Faaliyetler
 • Makine ve Ekipman Uygunluğu Gözetimi