Risk Değerlendirmesi

risk değerlendirmesiAlanya Tercan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İş Güvenliği Hizmetleri arasında 'Risk Değerlendirmesi' hizmeti sunmaktadır.

Risk Değerlendirmesi tüm işyerleri/apartman/siteler 01.01.2013 tarihinden itibaren yaptırmak zorundadır.

Risk Değerlendirmesi yaptırmamanın cezası; ilk ay 3.361 TL ; tekrarı halinde her ay 5.041 TL'dir.

Risk Değerlendirmesi Raporu Az Tehlikeli Sınıfta 6 Yıl Tehlikeli Sınıfta 4 Yıl Çok Tehlikeli Sınıfta 2 Yıl geçerlidir.

Risk Değerlendirmesi'nin Yenilenmesini Gerektiren Durumlar ;

  • Yeni bir makine veya ekipman alınması

  • Yeni tekniklerin geliştirilmesi

  • İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması

  • Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması

  • İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi

  • İşyeri adresinin taşınması

  • Faaliyetin durması/duraklaması/tekrar faaliyete geçmesi

Risk Değerlendirmesi kapsamında yapılan hizmet ;

İşletme/apartman/site faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınması ile ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının asgari seviyeye indirilmesini sağlamaktadır.

Saha denetimiyle birlikte işyerine özgü riskler her birim için ayrı ayrı belirlenir ve bunlar bir doküman üzerinde alınması gereken önlemleriyle birlikte oluşturulur.

Ayrıca paket olarak Risk Değerlendirmesi ile birlikte 'Acil Durum Eylem Planı' hazırlanarak , çalışan personele 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği' Eğitimi verilip , sertifikalandırılmaktadır.

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.