Sağlık Ortamları Gözetimi

Tercan OSGB bünyesinde bulunan işyeri hekimlerimiz , yapılmakta olan işlerin mevcut fiziksel, kimyasal,biyolojik ve ergonomik riskleri tespit ederek, bu işlerde çalışan ve çalışacak olan işçilerin süreçlerini oluşturur.

 • Gece postaları dahil sağlık gözetimi,Depositphotos_76407829_s-2015 (1)
 • Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş raporu
 • İşe dönüş muayenesi ve raporu
 • Gebe ve emzikli çalışanların takibi
 • Risk grubu tespitleri
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları takibi
 • Kronik hastalık takibi
 • Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve korunması
 • Portör muayeneleri, laboratuar tetkikleri ve radyolojik muayeneler
 • Sonuçların arşivlenmesi ve muhafaza edilmesi
 • Yıllık çalışma pğlanı ve yıl sonu değerlendirme raporu