Temel İş Güvenliği Eğitimleri

Bu eğitimler hizmet alan veya henüz almak zorunda olmayan tüm işyerlerinde çalışan tüm personele Bakanlık yetkili İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilmek zorundadır.

Eğitim süresi tehlike sınıfına göre değişmekte olup ;temel iş güvenliği eğitimi

Az Tehlikeli sınıfta yılda 8 saat

Tehlike sınıfta yılda 12 saat

Çok tehlikeli sınıfta yılda 16 saat olarak belirlenmiştir.

Eğitim Konuları

1 - Genel Konular

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

İşyeri temizliği ve düzeni

İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2 - Teknik Konular

Kimyasal,fiziksel ve ergonomik risk etmenleri

Elle kaldırma ve taşıma

Parlama,patlama,yangın ve yangından korunma

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

Ekranlı araçlarla çalışma

Elektrik tehlikeleri,riskleri ve önlemleri

İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması

Güvenlik ve sağlık işaretleri

Kişisel koruyucu donanım kullanımı

İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

Tahliye ve kurtarma